Nech je učenie zábavou!

Digitálne mapy na interaktívnu tabuľu Výučbový prezentačný softvér na interaktívnu tabuľu s plným prístupom k mediálnej knižnici (3D, videá, eduTools) Interaktívne obsahy (3D, videá, eduTools) a digitálne učebnice na domáce štúdium Elektronická triedna kniha a školský administratívny systém Digitálne interaktívne knihy na mobilné zariadenia s 3D, videami a interaktívnymi úlohami Školenia na podporu digitálneho vzdelávania Knižnica médií Digitálne atlasy vo viacerých jazykoch Editor úloh Interaktívne 3D modely Videoknižnica eduTools Interaktívne učebnice LabCamera - Video analýza vo vašej triede v reálnom čase Classroom management Skupinová práca na hodine
Digitálne mapy na interaktívnu tabuľu Výučbový prezentačný softvér na interaktívnu tabuľu s plným prístupom k mediálnej knižnici (3D, videá, eduTools) Interaktívne obsahy (3D, videá, eduTools) a digitálne učebnice na domáce štúdium Elektronická triedna kniha a školský administratívny systém Digitálne interaktívne knihy na mobilné zariadenia s 3D, videami a interaktívnymi úlohami Školenia na podporu digitálneho vzdelávania Knižnica médií Digitálne atlasy vo viacerých jazykoch Editor úloh Videoknižnica Interaktívne 3D modely eduTools Interaktívne učebnice LabCamera - Video analýza vo vašej triede v reálnom čase Classroom management Skupinová práca na hodine

Používajte digitálne učebnice s interaktívnymi 3D modelmi, vzdelávacími videami a úlohami! Zaregistrujte sa, prihláste sa a aktivujte svoje mozaikové učebnice. Získate tak na jeden rok prístup k digitálnej verzii učebnice. V našom internetovom obchode si môžete zakúpiť aj ďalšie digitálne učebnice. S prémiovým predplatným získate prístup k viac než 1200 3D modelom, stovkám vzdelávacích videí a môžete bez obmedzenia používať naše nástroje a hry.

3D inteligentné knihy

Jedinečné publikácie série Click n’ Learn súčasne ponúkajú výhody tlačených kníh a inteligentných nástrojov. Séria pozostávajúca z 20 publikácií ponúka zaujímavosti z každého predmetu a pre každú vekovú skupinu.

Naše knihy ponúkajú v prípade jednotlivých tém zaujímavé, krátke čítanie. Deti môžu použitím QR kódov uvedených na stránkach knihy a jedným kliknutím vstúpiť do 3D animácií virtuálneho sveta a pomocou VR okuliarov sa môžu poprechádzať v tom obdivuhodnom svete, o ktorom čítali.

Publikácie vás zavedú do sveta prírodných vied, techniky, dejín a architektúry. Môžete pomocou nich prebádať minulosť aj budúcnosť, mikrosvet, vnútro ľudského tela a aj vzdialené hviezdy.

3D inteligentné knihy

Digitálne výučbové riešenia

mozaBook – pre triedy

Výučbový prezentačný softvér na interaktívnu tabuľu. Jeho pútavé interaktívne obsahy, aplikácie na rozvoj schopností, ilustráciu a pokusy vzbudzujú záujem žiakov a pomáhajú osvojiť si učivo. Viac informácií

mozaWeb – pre domáce štúdium

Žiaci a učitelia majú kdekoľvek online prístup k digitálnym knihám, interaktívnym obsahom, aplikáciám a hrám viažucim sa k jednotlivým vyučovacím predmetom. Viac informácií

mozaBook tablet – pre mobilné zariadenia

Žiaci si môžu všade vziať so sebou svoje digitálne učebnice a môžu ich používať aj offline. Na vyučovacej hodine sa môžu pripojiť k mozaBook programu, ktorý beží na interaktívnej tabuli a zapojiť sa do práce na hodine. Viac informácií

mozaMap – digitálne mapy

Digitálne atlasy interaktívneho mapového programu rozšíria učebné pomôcky používané na hodinách zemepisu a dejepisu. Prvky máp možno ľubovoľne a individuálne zostavovať, čo značne uľahčí prípravu na hodinu. Viac informácií

mozaLog – školský administratívny systém

Elektronická triedna kniha a študijný informačný systém, ktorý umožňuje vykonávať administratívne a organizačné úlohy na jednotnom rozhraní. Viac informácií

3D modely, videá, aplikácie

Viac než 1200 interaktívnych 3D modelov, niekoľko stoviek vzdelávacích videí, aplikácie a hry na rozvoj schopností, ilustráciu a pokusy, ktoré sú dostupné v mozaBook programe a aj na mozaWebe. Viac informácií

EdTech Awards

Science Solution Winner
Authoring Tools Solution Winner

Bett Awards

Class. Aids for Learn., Teach., and Ass.
Educational Apps
International Digital Edu. Resource

Academics' Choice Award

Smart Media - Software, 2016
Winner

European Business Awards

National Champion 2015/16 Hungary

EdTech Awards

Presentation Solution Winner
Content Provider Solution Finalist
E-learning, Blended Learning Finalist

GESS Education Awards

Secondary and Higher Education Resource Supplier Finalist

Bett Awards

International Digital Education Resource Finalist
Primary Digital Content Finalist

EducationInvestor Awards

Education Content Provider
Finalist

3D modely

Ak lekcia obsahuje 3D animáciu, môžete ju prehrať priamo vo svojej online učebnici kliknutím na 3D ikonu. Zoznam týchto 3D animácií nájdete v Extra menu.

Modely možno ľubovoľne otáčať a meniť ich veľkosť. Ľahšie spracovanie témy umožňujú vstavané animácie, úlohy a rozprávanie. Popis konštrukčných a prierezových náhľadov je dostupný vo viacerých jazykoch, preto môže byť užitočnou pomôckou aj pri učení cudzích jazykov.

Viac ako 1200 interaktívnych 3D modelov

Novinky, tipy a triky

Správy, novinky, zaujímavosti súvisiace s digitálnym výučbovým systémom mozaLearn, príklady a užitočné tipy k používaniu v rámci školského vyučovania a praktickej aplikácii programov v anglickom jazyku.

Breaking News - Mozaik signs a MOU with EITSC and GSC in 2019 in Vietnam

Mate Fazekas – 24. septembra 2019

At Mozaik, we were certain that the success of the first steps for mozaBook sofrware in May 2019 was only the beginning of a long and fruitful partnership in Vietnam with the Ministry of Education and Training in Vietnam. We are thrilled  to announce that Dr. Ildikó Török, Mozaik’s Business Development Director attended a seminar, organized by our local partner Global Smart School (GSS) and the Ministry of Education and Training, to represent Mozaik and sign a Memorandum of Understanding (MOU) for our future collaboration in the Digital Education 2020-2025 project of the Asian country.

mozaBook around the World - Lebanon

Bálint Mátyás – 21. júna 2019

Collège National Orthodoxe in Tripoli, Lebanon is one of the first schools in the country that has implemented the mozaLearn educational system and the mozaBook presentation software in its classrooms.

mozaBook around the World - Vietnam

Bálint Mátyás – 31. mája 2019

On May 15, the Le Quy Don Secondary School in Ho Chi Minh City organized an event to promote innovative teaching methods in Vietnam with a lesson, called "Atoms - Journey Through Time", attended not only by teachers and students, but heads of education centres, principals, and parents. The unconventional science workshop took place right on the spacious schoolyard utilizing all the advantages that interactive boards, VR glasses and by the courtesy of our local partner, Tung Viet Communication, the mozabook digital presentation software have to offer.

Geographical Maps in mozaBook

Bálint Mátyás – 20. mája 2019

Besides our printed textbooks and digital solutions, we are really proud of our super detailed and fun atlas collection for the subject of Geography. For interactive boards, we have had these maps for a long time in a separate framework program, called mozaMap and you may have already heard about the compact miniMap tool as well. However, it was high time to integrate these maps into our educational presentation software mozaBook to make everything more manageable and smoother in the classroom.

Prečo obľubujú používatelia mozaWeb?

Naši učitelia boli unesení, keď prvýkrát videli mozaBook. Predtým sme sa nikdy nestretli s takýmto moderným systémom a takým množstvom vynikajúceho vzdelávacieho obsahu na jednom mieste.

Stephan Riederer, IT Team – Santo Américo College, Brazil

mozaBook výučbový systém je vynikajúcim softvérom pre zaneprázdnených učiteľov, ktorí majú záujem o vytvorenie pútavých vyučovacích hodín. Zahŕňa každú tému učebného plánu a jednotlivé témy prezentuje pútavým spôsobom.

Ed Fairfield, Senior Marketing Manager – Elementary Technology

Štátny učebný plán možno ľahko integrovať do systému a možno ho doplniť o extra obsah, ktorý je súčasťou programu. Učiteľom skracuje čas prípravy na vyučovacie hodiny.

Yasmin Youssef – Gimpex Audio Visual Communications, Egypt

mozaBook nás nadchol počas jednej prezentácie na základnej škole. Predviedli nám, ako funguje v praxi. Upútalo nás, ako si vie získať pozornosť žiakov a ako žiaci spolupracujú medzi sebou na hodine.

Metod Bočko, Foreign Rights – Modrijan Založba, Slovenia

Naše digitálne výučbové riešenia

Pozrite si naše prezentačné videá! Dozviete sa o našich digitálnych výučbových riešeniach, respektíve o možnostiach a zaujímavých funkciách, ktoré ponúkame v prípade práce na vyučovacej hodine a domáceho štúdia. Okrem toho získate pomoc a tipy k používaniu mozaBooku.

Inovácie vo výučbe

Výučbové riešenia pre interaktívnu tabuľu, domáce štúdium a školskú administratívu.

Zoznámte sa s mozaBookom

Výučbové riešenia pre interaktívnu tabuľu, domáce štúdium a školskú administratívu.

mozaBook 4.5

Ešte viac ilustrácií a možností prezentácie, početné množstvo nových funkcií.

Nástroje a Hry

Násobilka
Chemické prvky

Videá

Nami pripravené filmy súvisiace s preberaným učivom vás zoznámia so vzdialenými krajinami, živými organizmami, chemickými a fyzikálnymi experimentami a adaptáciami rozprávok, básní a divadelných hier.

Viac ako 600 výučbových a vzdelávacích videí

MozaBook je dostupný už aj na tablete a mobile, a tak si žiaci môžu kamkoľvek vziať so sebou svoje digitálne učebnice a používať ich aj offline. Pomocou mozaBook aplikácie na mobilnom zariadení sa možno pripojiť k mozaBook programu bežiacom na digitálnej tabuli alebo osobnom počítači a zúčastniť sa práce na hodine.

Pedagóg môže posielať priamo na zariadenia žiakov strany kníh, obrázky, domáce úlohy, videá a interaktívne pracovné listy. Pedagóg môže sledovať na svojom počítači, v akej miere sú pracovné listy dokončené a výsledky riešení.

mozaBook tablet

Na vyučovacej hodine a doma

Domáce verzie programu mozaBook vám umožnia vytvoriť vlastné digitálne knihy, zošity. Ľubovoľne ilustrujte svoje knihy, vytvorte animované zošity!

Svoje digitálne knihy môžete používať pomocou programu aj bez pripojenia na internet, preto ich môžete vziať kamkoľvek so sebou na laptope alebo tablete.

V našom internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v učebniach.

Zisti viac o programe mozaBook
Added to your cart.